Card image

Löydä tietoa tuotannon tueksi

Ohjeita jatkojalostukseen ja suoramyyntiin:

Eri elintarvikeryhmiin liittyviä lainsäädännön vaatimuksia: 

Lähde: https://www.ruokavirasto.fi/