Card image

Elintarvikeyrityksen perustaminen

Kuva: Anna-Riikka Lavia, Arctic Ice Cream Factory

Lisätietoa: 

Ruokaviraston koulutus Sodankylässä 9.5.2019: 

Ruokaviraston julkaisema Elintarviketieto – opas on tarkoitettu elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille.  Oppaassa on tietoa pakatuista ja pakkaamattomista elintarvikkeista annettavista yleisistä pakollisista tiedoista ja niitä koskevista merkintämääräyksistä. (Esim. elintarvike-erät ja alkuperämerkinnät.

SUORAMYYNTIIN JA REKO-lähiruokarinkiin liittyviä tietoja ja ohjeita:

Yleinen REKO-lähiruokarinkiohjeistus:

Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli:

Ruokaviraston koulutus Sodankylässä 9.5.2019: 

Poronlihan vähittäismyymälä -opas:

Opas elintarvikealan yrittäjille luonnokasvien käytöstä

Seija Niemen ja Johanna Kinnusen ajankohtaisessa oppaassa lukija perehtyy uuselintarvikeasetukseen ja sen uudistumiseen vuonna 2018. Myös ei-uuselintarvikkeista ja luonnonkasvien pienimuotoisesta käytöstä on omat selventävät osionsa. Lapin AMK julkaisuja 2/2016.

Lisätietoa: