Card image

Verkostot ja yhteistyö

ELINTARVIKEALAN VIENTIVALMENNUSPÄIVÄ 4.4.2019

Ruokaviraston vientineuvonnan ja Food from Finland -ohjelman yhteinen vientivalmennuspäivä tarjosi aiempien vuosien tapaan eväitä elintarvikevientiin ja mahdollisuuden verkostoitua vientiyritysten ja vientiä avittavien tahojen kanssa. Voit katsoa vientivalmennuksen videotallenteet ja ladata päivän esitykset itsellesi alla olevista linkeistä. Katso lisätietoa elintarvikealan vientivalmennuspäivästä!

Päivän esitykset:

RUOKAMATKAILU LAPISSA – selvityksiä

Lappilaisen ruuan ja ruokamatkailutuotteiden kysyntäpotentiaali suomalaisten matkailijoiden keskuudessa
Infograafissa on esitetty kyselyn keskeisimmät tulokset. Kyselyyn osallistui 362 vastaajaa, joista 90% oli käynyt Lapissa vähintään kerran. Luonnontuotteet sekä luonnonläheisyys vetoavat selvästi matkailijoihin ja kiinnostus paikallisista raaka-aineista valmistettua lappilaista ruokaa kohtaan on suurta. ELMA maaseutumessut 11.-13.11.2016
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Lähiruoasta matkailu-ravintoloiden valttikortti? Keittiömestareiden ja ravintolan vastuuhenkilöiden näkemyksiä lähiruoan käytöstä Levillä ja Saariselällä
Marja Uusitalon, Olli Wuoren, Pasi Rikkosen, Jussi Veijolan ja Tuomas Jauhon tutkimuksessa haastatellaan viittä toimijaa lähiruuan käytöstä ja paikallisen elintarviketuotannon kehittämisestä. Lähiruoka on tunnistettu hyväksi osaksi matkailuyritysten brändäämistä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 54/2016
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Valitseeko matkailija lähiruokaa lautaselleen? Matkailijoiden asennoituminen paikallisten elintarvikkeiden ja villiruoan käyttöön Levillä
Olli Wuoren, Marja Uusitalon, Jussi Veijolan ja Tuomas Jauhon tutkimuksessa haastateltiin 252 matkailijaa Levin hiihtokeskuksessa vuonna 2013. Kyselyssä tarkasteltiin suhtautumista paikalliseen poronlihaan, luonnonmarjoihin ja –yrtteihin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2016
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

LAPIN ELINTARVIKEPÄIVÄ 4.2.2019

Lapin elintarvikepäivä kokosi Rovaniemelle joukon alan toimijoita. Elintarvikepäivän aineistot löydät alla olevista linkeistä:

Market Wise
Eeva-Liisa Lilja, Fennopromo Oy

Ruokasektorin koordinointihanke – lähiruoka – luomu – luonnontuotteet
Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus, Projektipäällikkö, Juha Rutanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

SUPERHYVÄ -hanke. Uusilla avauksilla menestykseen.
FoodWest.

Ruoka-ala kasvuun – tehoa kehittämistoimintaan yhteistyön kautta / More than honey –koulutushanke
Ruokaviraston pk-hanke.

Luonnontuotealan kehittämistyö ja -tarpeet
Juha Rutanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Luomu kiinnostaa!
Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus, Projektipäällikkö

Maaseutuklusterin viestintä. Lapin Elintarvikeohjelma ja miten sitä viedään eteenpäin
Tanja Häyrynen, projektipäällikkö, Lapin liitto

Matkailualan verkostoituminen
Milla Hirvaskari, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu

Ruoantuotanto ja ekologisuus läpinäkyväksi
Markku Laak, Biocode

Lapland Food Club -miten ponnistaa eteenpäin yhteismarkkinoinnin voimin -esimerkkinä Grüne Woche -messut 
Tanja Häyrynen, Projektipäällikkö, Lapin liitto

Lähiruokaa aasialaisittain
Aki Ranta, Lapin ammattikorkeakoulu

Arctic food for Chinese –multichannel experience economy
Xing Liu, Bioeconomy markets and business, Luonnonvarakeskus (LUKE)

Digityökaluja elintarvikeyrityksille – Digiarkkitehtuurin tiekartta lappilaisille elintarvikeyrityksille
Anna-Riikka Lavia, projektipäällikkö Arktinen keskus, Lapin yliopisto

HUNGRY FOR LAPLAND – Lappilainen lähiruoka
Kimmo Kuparinen, Kemijärven kaupunki

 

ELINTARVIKEALAN NEUVONTAA:

ProAgria Lappi tarjoaa elintarvikealan yrityksille tai yrittäjyyttä suunnitteleville maksutonta ja maksullista neuvonta- ja asiantuntijapalveluita. Meillä on vuosittain yli 800 asiakasta, joiden liiketoimintaa kehitämme. ProAgria Lappi tarjoaa myös perusmaatalouden palveluita, joiden avulla kehitetään toimintaa tilatasolla.

Yhteystiedot:
Marjut Petäjäjärvi, marjut.petajajarvi (at) proagria.fi
www.facebook.com/proagrialappi

 

ELINTARVIKEALAN HANKKEET:

Digiarkkitehtuurin tiekartta lappilaisille elintarvikeyrityksille
Digiarkkitehtuurin tiekartta -hankkeessa lisätään lappilaisten elintarvikeyritysten tietoa siitä, mitä digitalisaatio voi elintarvikeketjuissa olla, miten sitä voi hyödyntää ja miten sen aiheuttamat haasteet kohdataan. Lisäksi toteutetaan digitalisaatiota tukevaa tiedonvälitystä esimerkiksi asiakaslähtöisyydestä. Hankkeessa huomioidaan se, miten arktisuudella ja perinteellä voidaan tuottaa lisäarvoa tuotteille ja palveluille digitaalisuuden keinoin. Hankkeessa järjestetään asiantuntijavetoisia avoimia työpajoja, joissa tutustutaan digitaalisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin eri näkökulmista. Hanketta toteuttavat Lapin yliopiston Arktinen keskus, Lapin AMK ja Luonnonvarakeskus (LUKE).

Yhteystiedot:
Anna-Riikka Lavia, anna-riikka.lavia (at) ulapland.fi

 

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke (31.12.2019 asti)
Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Hanketta toteuttaa Sodankylän kunta yhdessä Kittilän KIDEVE elinkeinopalvelujen kanssa. Alueellinen elintarvikelogistiikka –hankkeen tärkein tavoite on koota eri toimijat Sodankylästä ja Kittilästä yhteen liittyen ruokatuotteiden tuotantoon, jalostukseen, kuljetukseen, varastointiin sekä loppukäyttöön.

Sähköisten työkalujen sekä olemassa olevan tiedon analysointi tukevat vahvasti hajautettujen tuotantoprosessien optimaalista yhdistämistä. Avoimella keskustelulla ja toiminnalla eri toimijoiden välillä alueellinen elintarviketeollisuus mahdollistaa uusien elinkeinomuotojen syntymisen.

Yhteystiedot:
Krista Stauffer, 040 137 4690, krista.stauffer (at) businesslappi.fi

 

Case Sodankylä – Pudasjärvi – Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruuanmenekkiä (31.12.2019 asti)
Paikallisten tuotteiden saatavuutta voidaan parantaa ruokatuotannon toimintoja kehittämällä siten, että pienempiäkin eriä kyetään vastaanottamaan ja sisällyttämään keittiön erilaisiin prosesseihin tehokkaasti. Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  • laatii keskuskeittiön toimintamallin lähiruokaperiaatteelle, jota voidaan kopioida mihin tahansa kuntaan
  • hankinta-, tuotanto-, jakelu ja ohjausprosessien kehittäminen
  • alueellisen elinvoimaisuuden lisääminen, paikallistuotannon ja siihen liittyvän yrittäjyyden edistäminen
  • reseptien kehittäminen tuotetestauksin ja käytännön kokeiluin
  • yhteistyöverkostojen kasvattaminen kuntien välillä
  • lisätä alueella toimivien mm. matkailuyritysten kiinnostusta alueellisten ja paikallisen elintarvikkeiden käyttöön.

Yhteystiedot:
Merja Ahola, 040 809 4955, merja.ahola (at) businesslappi.fi

 

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet – Maaseutuklusterin viestintä
Maaseutuklusterin viestintä -hanke kehittää Maaseutuklusterille viestinnän ja koordinaation toimintamallia. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta maakunnassa tuotettujen tuotteiden jalostusarvosta ja koota yhteen uusia Maaseutuklusteriin liittyviä maakunnallisia palveluita, tuotteita ja toimintakonsepteja sekä viestiä niistä laajalle toimijaverkostolle. Hanke mahdollistaa uusien yrityksien syntyminen Lapin maaseudulle innostavan viestinnän ja koordinaation avulla ja luoda yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa uutta Lapin maaseutuohjelmaa.

Yhteystiedot:
Tanja Häyrynen, 040 704 3130, tanja.hayrynen(at)lapinliitto.fi, Maaseutuklusterin viestintä -hanke

 

Lapparikoulu -hanke
Lapparikoulu on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä lapinlehmätuntemusta, lapinlehmien hoidon osaamista ja lapinlehmän maidon nykyistä parempaa hyödyntämistä, jotta uhanalainen lehmärotu säilyisi ja osaltaan lisäisi maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeen aikana järjestetään työpajoja, teemapäiviä ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja, joiden aikana perehdytään lapinlehmän maidon hyödyntämisen mahdollisuuksiin monipuolisesti. Koulutusten tavoitteena on lisätä maidon menekkiä, nostaa tuottajien maidosta saatavaa hintaa ja parantaa lapinlehmän maidon tunnettuutta erilaisten ruokatuotteiden raaka-aineena.

Yhteystiedot:
Anne Tuomivaara, anne.tuomivaara (at) ulapland.fi, 040 484 4160, Lapparikoulu -esittely

VALTAKUNNALLISET HANKKEET:

aitojamakuja.fi -sivuston lista elintarvikealan hankkeista:  http://www.aitojamakuja.fi/maakunnissa.php


KANSAINVÄLISIÄ KUMPPANEITA:

Contacts from the Berlin benchmark trip January 2019

Analyze and Realize (a&r)

analyze & realize GmbH offers consulting and contract research organization services to the food and healthcare sectors. Their services are closely aligned with the current market situation for the respective products, the company use scientific methods to substantiate efficacy of natural health products. The European Food Safety Authoritiy (EFSA) invited analyze & realize to contribute to the systematic evaluation of food ingredients.

As a one-stop shop, (a&r) offers a tailor-made all-inclusive solutions to clients, from concept to point of sale. They perform clinical trials, that recognized the demand for special study populations and are establishing additional recruiting opportunities for babies, e.g. for testing baby food, but also for the elderly, especially for the analysis of aspects of physical and mental performance. More info:

https://www.a-r.com/

The company has a platform to accelerate local and global transactions for in/out-licensing or sale of natural health products. The platforms focus on the area of natural health products. Further information at: https://www.a-r.com/matchmaking-database/

Contact person:
Dr. Iris Hardewig. Head of Consulting & Strategic Innovation
analyze & realize GmbH
Waldseeweg 6
13467 Berlin – Germany
Tel: +49 30 40008 154; Mobile: +49 162 2381256; Fax: +49 30 40008 454

Berlin Partner for Business and Technology

Fasanenstr. 85 | 10623 Berlin | Phone +49 30 46302-342 | Mobile +49 172 9908-579
As a hub for Germany with international appeal and reach, in which German and international business startups, scientists, investors and established companies mutually support and strengthen each other. The partner coordinates the German digital hub initiative. More info: https://www.berlin-partner.de/en/

Contact person: Sybille Weimann
Project Manager Manufacturing Industries
sybille.weimann@berlin-partner.de

The Business Location Center provides further information about doing business in Berlin and advises companies that want to establish a location in the city. www.businesslocationcenter.de

Berlin Center for Digital Transformation

Fraunhofer EMFT developed a package foil where the colour of the package indicates the actual freshness of the packaged food especially useful for meat and fish products. More info at Fraunhofer_EMFT

Intelligent food package that monitors in real-time the microbiological status of packaged food. The package delivers information on whether the food can still be consumed after the expiration date has elapsed.

https://www.izm.fraunhofer.de/en/institut/wege_der_zusammenarbeit/start-a-factory.html

Contact persons:
Claudia Brall, Claudia.Brall at izm.fraunhofer.de, Maik Hampicke, Maik.Hampicke at izm.fraunhofer.de and Ulf Oestermann, Ulf.Oestermann at izm.fraunhofer.de

KANSAINVÄLISIÄ TAPAHTUMIA:

International Green Week, Berlin (18 – 27 January 2019)

  • Edible spoons, brain food and natural sugar are the winners of the Startup Days_IGWat the Green Week 2019
  • For more information on the next International Green Week (17-26 January, 2020). Click IGW_Berlin
  • Here are some links in reference to smart farming in Berlin:

http://www.ecf-farm.de/; https://infarm.com/de/; http://good-bank.de/


London Food Matters Live

London Food Matters Live is a B2B annual event exploring the relationship between food, health & nutrition. https://www.foodmatterslive.com/

Venue: ExCeL London.

Grace Grocott

Senior Marketing Executive

T: +44 (0)20 3735 5961; Email: grace.grocott@foodmatterslive.com


KANSAINVÄLISYYS JA INNOVAATIOT

Excellent, extensive ranges of Finnish products are available from these German stores:

www.cittimarkt.de; www.kadewe.de; www.alsterhaus.de; www.lieferello.de; www.littlefinland.de;www.finnkiosk.de; www.scandmarkt.com; www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi; www.so-schmeckt-finnland.de

A brief overview of how blockchain can help to ensure transparency and build trust between many parties that are involved in food business. It will help to monitor the journey of food ingredients from farm to shelf. For more info, click: blockchain and food safety  The Technical University of Denmark is developing blockchain solutions for small and medium-sized food manufacturers in an effort to combat food fraud in high-value products: Fraudulent-Made-in-Denmark-claims-spark-blockchain-development-for-SMEs

As part of the new common agricultural policy (CAP) proposals for 2021-2027, a new tool is being developed to help farmers manage the use of nutrients on their farm: the Farm Sustainability Tool for Nutrients (FaST). For further info, please click

Managing nutrients in future farming

A new, smart, competitive technology platform for improving the profitability of dairy farms. The platform developed by VTT and LUKE employs optical measurement technologies, telecommunications and digitalisation, to make real-time milk and feed quality measurements a routine in dairy farms. For further info, please click

Innovation-in-finnish-dairy-farms

Dietary fiber in ice cream with reduced calories to promote health. For more info… Click: Dutch-start-up-adds-prebiotic-fibre-to-ice-cream

Idea connection services and other innovation resources including a virtual diet-dash game that promotes healthy eating. Click new-inventions-diet-dash-virtual_game

Food Entrepreneurship: From global to local

 For general information on setting up and operating a food business, trainings for SMEs, export, import and support for small and medium enterprises in Finland (in Finnish, English and Swedish). You will find lots of presentations and webinars at this site Finnish Food Authority (Ruokavirasto)

Do you have a question about doing business in China? You can ask questions from in-house experts and receive practical and confidential advice within 7 working days. The EU SME websiteprovides information and advice relating to business development, market access, legal issues and human resources in China.

Four tips from ‘Bad Brownie’ for food and drink businesses (big and small):

– Spot the gaps and move fast to fill them.

– Reinvent to thrive and scale up across multiple revenue streams.

– Find ways to keep up with or bypass crazy-fast food and drink trends.

– Make sure everything you do gives people more than just a product

For more check this link: Insights-from-bad-brownies-on-making-good-profitWebinar on: How to successfully land in China: Business and Innovation Opportunities – featuring the General Manager, Finland-China Innovation Centre, Shanghai. Here is a link to the recorded webinar[1 hour].

A podcast on why food technology based business is attractive for investment, how start-ups can find the investment they need, and what steps can help them succeed. Here is a link to

the recorded-podcast[21 min].

 Future digitalisation trends in the food sector

 Trends that are currently driving the food sector are: a) health and wellness which attracts functional foods, b) plant-based alternatives, as more people change their diet to veganism & flexitarianism, c) snacking due to the fast-paced needs of the modern consumer, d) the need for clean label that acknowledge the need for sustainably sourced food products free of chemicals or additives. Food business suppliers will need to respond to such demands from consumers. Check this link for more: trends-in-the-food-sector

Digitalisation in the food sector has been slow when compared to other sectors. The sector is slowly catching up and the trend is likely to grow in every part of the world as we live in an increasing connected world. Here are a few examples of some of this trend.

Apart from protecting the food, packaging sells the product. Consumers and manufacturers will be able to prepare for a digital future with a connected package.

The benefits of digital solutions in small and medium sized businesses will help them to enter the global market. To capture data on the product and other related information the quick response (QR) code will be useful. This can be easily set up from this link set up QR (English) or set up QR (Finnish)

The ability to respond to consumer’s demands for personalized nutrition to enhance health will be enhanced by further information on calorie information. Related information from this link: dish-by-dish-calorie-information